T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI

​​​​​​

Misyon ve Vizyonumuz

Misyon

     Havacılık sektöründe uluslararası standartlarda, kaliteli, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı ileri teknoloji ürünü alt yapı ve sistemlere ve yetişmiş insan gücüne dayalı hava seyrüsefer ve havaalanı işletme hizmetleri sunmaktır.

Vizyon

     Hava trafik yönetimi ve havaalanı işletmeciliği alanında, küresel boyutta rekabet gücüne haiz dünyanın öncü Kuruluşlarından biri olmaktır.

Temel İlke ve Değerler

•  Kalite
•  Mesleki Uzmanlık
•  İleri Teknoloji ve Bilişim Teknolojileri Kullanımı
•  Şeffaflık
•  Güvenirlilik
•  Konfor
•  Emniyet
•  Çevreye ve İnsana Duyarlılık
•  Gelişime Açıklık

Kuruluşun Ana Statüsü İle Belirlenen Amaç ve Faaliyet Konuları

•  Hava Taşımacılığı
•  Hava Alanlarının İşletilmesi
•  Meydan Yer Hizmetlerinin Yapılması
•  Hava Trafik Kontrol Hizmetlerinin İfası
•  Seyrüsefer Sistem ile Kolaylıklarının Kurulması ve İşletilmesi ve Modern Havacılık Düzeyine Çıkarılması
•  İşletme Dönemleri Sona Eren YİD Terminalleri ve Diğer Tesislerin Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Kiralanmak ve/veya İşletme Hakkını Devretmek

 

Misyon_Vizyon.jpg 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü